SZKOLENIE „PRZYGOTOWANIE WNIOSKODAWCÓW W ZAKRESIE OPRACOWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY”

LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy.

Termin i miejsce szkolenia: 18 listopad 2019 r., godz. 10.00 , biuro LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca (organizacja pozarządowa) na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Szkolenie nie jest skierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących podjąć działalność gospodarczą !

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:                                         email:  biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną:                                           tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście:                                                          ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 15:00

Plan szkolenia – plik pdf