Posiedzenie Rady LGD

Decyzją Przewodniczącej Rady LGD posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji zostanie wznowione w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 9:30. W kolejnym dniu posiedzenia Rada będzie procedowała wedle kolejnych punktów porządku posiedzenia.