Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji w Lokalnej Grupie Działania „Jagiellońska Przystań”

W odpowiedzi na nabór z dnia 11.04.2019 r, ogłoszony na w/w stanowisko pracy, ofertę złożyło 3 kandydatów, w tym 3 kandydatów spełniających wymogi formalne.  
W wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Klaudia Ilczuk.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Klaudia Ilczuk w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji, które są niezbędne na stanowisku specjalisty ds. operacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi i umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór. Posiadane umiejętności gwarantują odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.