Stanowisko Rady w/s złożonych protestów

Informujemy, że w dniu 4 czerwca br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” Rada zajęła stanowisko w sprawie wniesionych protestów przez wnioskodawców.

Złożone protesty dotyczyły naboru nr 1/2018

Rada po przeanalizowaniu przytaczanych przez wnioskodawców argumentów uznała protesty za niezasadne.

Protokół z posiedzenia Rady 4.06.2018