Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 4.06.2018 r. o godz. 13.00 w Biurze LGD przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wniesionych protestów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie treści wniesionych protestów od wyników oceny, które powodują, że operacje nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 1/2018
  3. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.