Razem dla Parczewa

Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa” serdecznie zaprasza do korzystania z nowopowstałych rekreacyjno-edukacyjnych placów przy ul. Sienkiewicza i ul. Prostej w Parczewie. Każdy z nich składa się z placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu. Znajdują się tam również tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze ziemi parczewskiej oraz ławeczki, gdzie można odpocząć.

Mamy nadzieję, że utworzone place będą nie tylko sprzyjać aktywności fizycznej i  rekreacji mieszkańców, ale również zapewnią doskonałe miejsce spotkań dla całych rodzin. Dzieci zapraszamy na place zabaw, natomiast dorosłych, w tym zwłaszcza seniorów, do korzystania ze strefy fitness.

 

 

Operacja pod nazwą „Budowa dwóch placów rekreacyjno – edukacyjnych w Parczewie
mająca na celu Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę 2 placów rekreacyjno-edukacyjnych w Parczewie  oraz ich udostępnienie w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania /poddziałania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER /Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.