Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w terminie 12-26.03.2018 r.
Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokoły z posiedzenia Rady.
Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach limitu jest możliwe przyznanie pomocy (np. w wyniku odmowy przyznania pomocy, wycofania wniosku, itp. zostaną uwolnione środki przeznaczone na dofinansowanie operacji mieszczących się w limicie).
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 1/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 2/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 3/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 4/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 5/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 6/2018

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu  25.04.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu  8.05.2018 r.