Posiedzenie Rady LGD

Decyzją Przewodniczącego Rady LGD posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji zostanie wznowione w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 13.30. W kolejnym dniu posiedzenia Rada będzie procedowała wedle kolejnych punktów porządku posiedzenia.