Informacja o planowanych naborach

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zamierza ogłosić kolejne nabory. Wnioski będą przyjmowane w drugiej połowie marca br. Dokładny termin naborów zostanie podany po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Konkursy mają dotyczyć sześciu zakresów tematycznych:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • realizacja wydarzeń/imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię,
  • realizacja operacji z zakresu promocji walorów obszaru LSR,
  • powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR,
  • organizacja warsztatów aktywizujących i wzmacniających społeczność lokalną.

Szczegółowe informacje zostaną podane z końcem lutego w ogłoszeniach o naborach wniosków.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wcześniejszego korzystania z doradztwa pracowników biura LGD oraz uczestniczenia w organizowanych szkoleniach.