Projekt „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

W dniu dzisiejszym (4 grudnia 2017 r.) informujemy, że w dniach 18-20 grudnia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Wnioski należy składać w biurze projektu ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godzinach 8:00 – 16:00 lub siedzibie Partnera – Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew godzinach od 7:30 – 15:30.