Informacja o anulowaniu postępowania w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

W związku ze opublikowaniem w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez  Ministra Rozwoju i Finansów zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowanie ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2017 na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa biznesowego dla 40 Uczestniczek Projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”
w miejscowości Parczew oraz Biała Podlaska informujemy, że ww. postępowanie zostało anulowane.