Wyniki ankiety monitorującej jakość udzielanego doradztwa przez pracowników LGD „Jagiellońska Przystań” w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wyniki ankiety monitorującej jakość udzielanego doradztwa przez pracowników LGD „Jagiellońska Przystań” w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

W związku w wykonaniem planu komunikacji w I poł. 2017 roku przestawiamy wyniki badanie satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej...

Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „”Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „”Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (21.06.2017 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój...

Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich

Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 czerwca br. w sali...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 22.06.2017...

Konsultacje społeczne – II etap

Konsultacje społeczne – II etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia wypracowane propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej...

Konsultacje społeczne – I etap

Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w...

Zapraszamy na spotkanie upamiętniające 73 rocznice pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza”

Zapraszamy na spotkanie upamiętniające 73 rocznice pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza”