Projekt: „Aktywizacja = Praca”

Jeżeli jesteś osobą:

–   w wieku 30-49 lat

–   posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne

–   bez pracy lub zamierzającą odejść z rolnictwa (zarejestrowaną lub nie w PUP)

–   zamieszkującą powiat parczewski

–   gotową podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

–   chętną do podjęcia zatrudnienia

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

Projekt pt. „Aktywizacja = Praca” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.