Posiedzenie Rady w/s ponownej oceny operacji i złożenia wyjaśnień

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Rady w sprawie ponownej oceny projektu nr 4/2/2016 oraz wskazania podstaw przyznania punktów w ramach kryterium nr 3. Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji w ramach naboru 2/2016.

Protokół z posiedzenia Rady – plik pdf