Stanowisko Rady w/s złożonych protestów

Informujemy, że w dniu 28 lutego br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska na temat protestów wniesionych przez wnioskodawców.

Do Biura LGD wpłynęły trzy protesty od wyniku oceny wniosków.

Rada po przeanalizowaniu przytaczanych przez wnioskodawców argumentów uznała protesty za niezasadne.

Protokół z posiedzenia Rady 28.02.2017