Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”. Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do biura) w dniach od 2 do 20 marca 2017 roku w godzinach od  800 do 1600 w biurze projektu w Białej Podlaskiej oraz w godzinach od  730 do 1530 w biurze w Parczewie. (Dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się poniżej).

Regulamin rekrutacji

Zał.1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał. 3 Wykaz działalności