Warsztaty dla członków Rady LGD

W dniach 3 – 4 lutego 2017 r. w Urszulinie, odbyły warsztaty zorganizowane przez 3 lokalne grupy działania: Jagiellońską Przystań , Promenadę S12 i Dolinę Giełczwi. Uczestniczyli w nich członkowie organów decyzyjnych – Rad LGD, którzy warsztatowo pracowali nad oceną wniosków o przyznanie pomocy, weryfikacją biznesplanów, a przede wszystkim nad oceną kryteriów jakościowych. Sporo czasu członkowie Rad poświęcili na weryfikację zapisów nt. innowacyjności i ochrony środowiska w projektach.