Projekt Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje projekt pn. „Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje który jest dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”.

Projektu ma na celu integrację wielopokoleniową dzieci oraz ich rodziców i dziadków podczas wspólnego występu, gier i zabaw z muzyką i tańcem oraz poprzez tworzenie wspólnego plakatu inspirowanego muzyką. Uczestnicy projektu mają nabyć umiejętności z zakresu tańca oraz rytmiki, zwiększyć umiejętności koordynacji ruchów, panowania nad własnym ciałem, zwiększenie ich aktywności fizycznej poprzez udział w zajęciach.

Czas trwania projektu: 01.02.2017 – 30.06.2017.

Projekt obejmie wsparciem 60 uczniów w wieku 3-8 lat oraz rodziców i dziadków z  3 placówek oświatowych  z obszaru funkcjonowania LGD „Jagiellońska Przystań”.

– Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie,

– Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu,

– Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

W ramach Projektu będą realizowane działania: zajęcia taneczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia warsztatowe z tańca dla rodziców i dziadków, spotkanie z psychologiem.

Na zakończenie projektu w każdej ze szkół zostanie zorganizowana impreza integracyjna „Dzień Rodziny”.