Wyniki posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy , które wpłynęły w ramach naborów: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych, listy operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 1/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji niewybranych do finansowania

NABÓR NR 2/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji niewybranych do finansowania

NABÓR NR 3/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 4/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 5/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 6/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 7/2016

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych do finansowania

 

Protokół z dnia 26.01.2017

Protokół z dnia 1.02.2017