Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 28.02.2017 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD przy...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt...

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat...

Warsztaty dla członków Rady LGD

Warsztaty dla członków Rady LGD

W dniach 3 – 4 lutego 2017 r. w Urszulinie, odbyły warsztaty zorganizowane przez 3 lokalne grupy działania: Jagiellońską Przystań...

Projekt  Warsztaty taneczne   – Taniec łagodzi obyczaje

Projekt Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje projekt pn. „Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje który jest dofinansowany ze środków Fundacji...

Wyniki posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

Wyniki posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami...