Kontynuacja posiedzenia Rady

W dniu 26 stycznia 2017 r rozpoczęło się posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w celu dokonania oceny  i wyboru operacji złożonych w ramach naborów wniosków przeprowadzonych w terminie 5.12.2016 – 21.12.2016 r. Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, posiedzenie Rady będzie kontynuowane w dniu 1 lutego 2017 r. o godzinie 9.00 w Biurze LGD.  Wyniki oceny zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Radę decyzji o wyborze operacji.