Listy złożonych wniosków

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poniżej zamieszczamy listy złożonych wniosków w poszczególnych naborach:

 

Rejestr złożonych wniosków 1/2016

Rejestr złożonych wniosków 2/2016

Rejestr złożonych wniosków 3/2016

Rejestr złożonych wniosków 4/2016

Rejestr złożonych wniosków 5/2016

Rejestr złożonych wniosków 6/2016

Rejestr złożonych wniosków 7/2016