Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji

Pełna treść ogłoszenia

Listy złożonych wniosków

Listy złożonych wniosków

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju...

UWAGA !!!

UWAGA !!!

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości informujemy, że w ogłoszeniach od nr 2/2016 do nr 7/2016 w punkcie 4. Forma...