Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne

logo_lgdjpLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na kolejne spotkania informacyjno – konsultacyjne, które będą odbywały się wg poniższego harmonogramu. Spotkania adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,  a w szczególności do osób bezrobotnych, seniorów, młodzieży oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Lp. Data Miejsce Godzina
1. 28.10.2016 r.
(piątek)
Sala klubowa Centrum Kultury
w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 14
21-110 Ostrów Lubelski
10:00
2. 28.10.2016 r.
(piątek)
Urząd Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b
21-220 Siemień
12:00

Program:
1.    Cele LSR.
2.    Zasady przyznawania dofinansowania.
3.    Kryteria oceny i wyboru operacji.
4.    Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016–2022 LGD „Jagiellońska Przystań” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.